Oferta firmowa. - biznes KLASA. Katalog firm - wg branż, powiatami, podkarpackie. tel. 787 632 844.

Przejdź do treści

Oferta firmowa.

O NAS
Zapraszam do udziału w "klubie"
Kompleksowe usługi marketingowe
Klienci z polecenia

Jeśli prowadzisz firmę, to wiesz, że klienci z polecenia to najlepsi klienci, bo:

  • nic nie kosztuja,

  • są najbardziej lojalni

  • płacą najszybciej

  • przynoszą najwięcej dochodu

Jak przystapić do grupy wspierania

Krok 1. Wypełniasz  i przesyłasz  do mnie formularz rejestracyjny:

Co muszisz wykonać?

a/ podaj swoje dane tak jak do faktury

b/ opisz w treści oferta: opis swojej działalności

c/ dołącz plik graficzny (który zostanie wykorzystany do wykonania wizytówki Twojej firmy)

d/ dokonaj wpłaty na wskazane konto bankowe


Krok. 2.

Po  zgłoszeniu Twojej firmy do biznesKLASA otrzymasz e-mail
z dalszymi wskazówkami, oraz:

a/
projekt Twojej prezentacji w Internecie w formie strony internetowej;

b/
zostaniesz poproszony o opracowanie: treści oferty do poszczególnych linków strony oraz o materiały graficzne (zdjęcia, filmy) do galerii.

To tyle do zrobienia przez Ciebie w początkowej fazie.
O, innych zadaniach będziesz informowany droga e-mail, telefonicznie lub osobiście

Co otrzymasz!

Internetową prezentację Twojej firmy na miarę potrzeb i oczekiwań!

G w a r a n t u j ę   na 100%

Bez znajomości Twojej firmy (na tą chwilę) gwarantuję Ci,
że Twoja oferta/firma znajdzie się na czołowej pozycji w Google. Jeśli nie posiadasz swojej strony www - zbuduje Ci ją i sprawię, że
będzie w pierszej 10 Google


Formularz rejestracyjny
365,00

 gotówką na KP
 przelewem na konto

10 1020 4287 0000 2302 0175 5974


PFG 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 9a

Informacja związana z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest biznes KLASA Podkarpacki Serwis Gospodarczy Józef Chmielecki. 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 9a.
Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Józef Chmielecki
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania
i wykonania umowy; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będę w takim przypadku przekazywał dane osobowe grupom odbiorców:
osobom upoważnionym i współpracującym, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków. Twoje dane osobowe przetwarzane w tym celu, będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy.
podmiotom przetwarzającym, którym powierzę przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. rejestratorom domen, firmom certyfikującym czy organom publicznym. W tym celu dane będą przetwarzane tylko w czasie trwania zawartej umowy.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego wyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane
w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

Ile to kosztuje?

jeśli palisz papierosy, to opłacisz członkostwo w grupie, wypalając
dziennie dwa papierosy mniej.
365 dni x 1 zł = 365 zł (koszt udziału brutto)
z 23%VAT

Poniżej, opcje dla firm: - dodaj stronę do katalogu z przekierowaniem internetowym na własną stronę www
Wpis 3.1. Dodanie firmy do katalogu pfg.pl
Wpis 3.1 zawiera:
- wykonanie wpisu firmy z danymi adresowymi;

- wykonanie (zamieszczenie) oferty firmy i profilu działalności;
- wykonanie połączenia (linku) do strony firmowej (przy jej posiadaniu)
Uwaga! - wpis 3.1 obejmuje tylko słowo pisane.
Poniżej przykładowy wpis firmy z linkiem do strony www

Formularz rejestracyjny wpis 3.1 60,27

 przelewem na konto

10 1020 4287 0000 2302 0175 5974


PFG 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 9a

Informacja związana z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest biznes KLASA Podkarpacki Serwis Gospodarczy Józef Chmielecki. 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 9a.
Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Józef Chmielecki
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania
i wykonania umowy; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będę w takim przypadku przekazywał dane osobowe grupom odbiorców:
osobom upoważnionym i współpracującym, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków. Twoje dane osobowe przetwarzane w tym celu, będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy.
podmiotom przetwarzającym, którym powierzę przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. rejestratorom domen, firmom certyfikującym czy organom publicznym. W tym celu dane będą przetwarzane tylko w czasie trwania zawartej umowy.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego wyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane
w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

Wpis 3.1a."PLUS" Dodanie firmy do katalogu pfg.pl
Wpis 3.1a zawiera:
- wykonanie wpisu firmy z danymi adresowymi oraz formą graficzną: logo firmy,
 baner czy np ulotka reklamowa, itp...

- wykonanie (zamieszczenie) oferty firmy i profilu działalności;
- wykonanie połączenia (linku) do strony firmowej (przy jej posiadaniu)
- zamieszczenie oferty/reklamy graficznej 4 razy w roku (bez dodatkowych  opłat) - (formę graficzną zleceniodawca opracowuje we własnym zakresie)
Uwaga! - wpis 3.1a umożliwia prowadzenie kampanii reklamowej.
Poniżej przykładowy wpis firmy z linkiem do strony www i grafiką.

Formularz rejestracyjny wpis 3.1a "PLUS"
 121,77

 przelewem na konto

10 1020 4287 0000 2302 0175 5974


PFG 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 9a

Informacja związana z RODO.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) (Dz. Urz. UE L119/1) informuję, że:
Administratorem Twoich danych osobowych jest biznes KLASA Podkarpacki Serwis Gospodarczy Józef Chmielecki. 37-560 Pruchnik, ul. Leśna 9a.
Inspektorem ochrony danych u Administratora jest Józef Chmielecki
Twoje dane osobowe będą przetwarzane zgodnie z RODO w celu:
a) realizowania i wykonania zawartej umowy zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO,
b) wykonania przez Administratora danych osobowych prawnie ciążących na nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie w jakim przewidują to przepisy szczególne,
c) wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, tj. w celu realizowania
i wykonania umowy; w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia ewentualnych roszczeń.
W niektórych sytuacjach Administrator ma prawo przekazywać Twoje dane osobowe innym odbiorcom, jeśli będzie to niezbędne do wykonania zawartej
z Tobą umowy lub do zrealizowania obowiązków ciążących na Administratorze. Będę w takim przypadku przekazywał dane osobowe grupom odbiorców:
osobom upoważnionym i współpracującym, którzy muszą mieć dostęp do danych osobowych w celu wykonywania swoich obowiązków. Twoje dane osobowe przetwarzane w tym celu, będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania zawartej z Tobą umowy.
podmiotom przetwarzającym, którym powierzę przetwarzanie danych osobowych oraz innym odbiorcom danych np. rejestratorom domen, firmom certyfikującym czy organom publicznym. W tym celu dane będą przetwarzane tylko w czasie trwania zawartej umowy.
Przysługuje Ci prawo żądania od Administratora:
dostępu do danych osobowych Ciebie dotyczących,
ich sprostowania,
usunięcia,
ograniczenia przetwarzania,
oraz przenoszenia danych.
Przysługuje Ci prawo do złożenia sprzeciwu w zakresie przetwarzania wskazanego wyżej wobec przetwarzania danych osobowych w celu wykonania prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w tym profilowania, przy czym prawo sprzeciwu nie będzie mogło być wykonane
w przypadku istnienia ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Ciebie, praw i wolności, w szczególności ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
Na działania Administratora przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
Podanie danych osobowych, o których mowa jest dobrowolne lecz niezbędne do realizacji zawartej z Tobą umowy, a ich niepodanie uniemożliwi realizację zawartej umowy.

Wróć do spisu treści